Ανοσοανεπάρκειες επηρεάζουσες την κυτταρική και χυμική ανοσία

  • Απουσία Τ κυττάρων με φυσιολογικά ή αυξημένα Β κύτταρα
  • Απουσία Τ και Β κυττάρων
  • Σύνδρομο Omenn
  • Yπέρ IgM Σύνδρομα
  • PNP Ανεπάρκεια
  • ΖΑΡ-70 ανεπάρκεια
  • MHC/HLA τάξη Ι ανεπάρκεια
  • MHC/HLA τάξη ΙΙ ανεπάρκεια