Ιατρική Συμβουλευτική Επιτροπή

Μαρία Γ. Κανάριου
Ιαν. 1996 – Δεκ 2019: Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας
Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία, Νοσοκομείο Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ", Αθήνα

Μανώλης Λιάτσης 
Διευθυντής, Επιστημονικά & Διοικητικά Υπεύθυνος 
Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας
Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες- Παιδιατρική Ανοσολογία, Νοσοκομείο Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

Ιωάννης Κάκκας
Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Αθανάσιος Τζιούφας
Καθηγητή, Διευθυντήςς
Παθολογική Φυσιολογία
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαρία Χατζηστυλιανού
Ομότιμη Καθηγήτρια, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης