07 Ιουλίου 2006: Εκπαιδευτική Εκδήλωση Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ/PID) Νεότερα στη θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη Ενδοφλέβια / IVIG, Υποδόρια / SCIG – κατ’ οίκον θεραπεία)