22 Απριλίου 2018: Θεατρική παράσταση Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑ

22-29 Απριλίου
WPIW 2018
Εβδομάδα για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες


Θεατρική παράσταση
Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑ

Στις 22 Απριλίου 2018
Ώρα 15:00
Θέατρο: OLVIO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ