ΒΡΑΒΕΙΑ NOBEL ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ)1

Έτος

Νομπελίστας

Επίτευγμα

1901

Emil Adolf von Behring

Emil von Behring

"για τη συμβολή του στην οροθεραπεία"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1901"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1902/summary/

1905

Robert Koch

Robert Koch

"για τις έρευνες του για τη φυματίωση"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1905"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1905/summary/

1908

Ilya Ilyich Mechnikov

Ilya Ilyich Mechnikov

"σε αναγνώριση της συνεισφοράς τους για τη σημασία του ανοσοποιητικού συστήματος"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1908"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1908/summary/

Paul Ehrlich

Paul Ehrlich

1913

Charles Robert Richet

Charles Robert Richet

"για τη συνεισφορά του στην αναγνώριση και κατονόηση της αναφυλαξίας"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1913"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1913/summary/

1919

Jules Bordet

"για τη συνεισφορά του στην κατανόηση της σημασίας του ανοσοποιητικού συστήματος"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1919" https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1919/summary/

1930

Karl Landsteiner

Karl Landsteiner

"για την ανακάλυψη των ομάδων αίματος"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1930"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1930/summary/

1951

Max Theiler

Max Theiler

"για τις εργασίες του για τον κίτρινο πυρετό και  το εμβόλιο γι’ αυτόν"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1951"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1951/summary/

1957

Daniel Bovet

Daniel Bovet

"για τις εργασίες του σχετικά με τη δράση ουσιών (αντιισταμίνες) που αναστέλλουν συγκεκριμένες ουσίες που συμμετέχουν σε αλλεργικές αντιδράσεις"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1957"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1957/summary/

1960

Sir Frank Macfarlane Burnet

Sir Frank Macfarlane Burnet

"για την ανακάλυψη της επίκτητης ανοσιακής ανοχής"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1960"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1960/summary/

Peter Brian Medawar

Peter Brian Medawar

1972

Gerald M. Edelman

Gerald M. Edelman

"για τις ανακαλύψεις τους αναφορικά με τη δομή των αντισωμάτων"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1972"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1972/summary/

Rodney R. Porter

Rodney R. Porter

1977

Rosalyn Yalow

Rosalyn Yalow

"για την ανάπτυξη της ραδιοανοσολογικής μεθόδου μέτρησης για τον προσδιορισμό βιολογικών ουσιών"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1977"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1977/summary/

1980

Baruj Benacerraf

Baruj Benacerraf

"για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τα γονίδια ιστοσυμβατότητας, που ρυθμίζουν την ανoσιακή αντίδραση του οργανισμού – HLA αντιγόνα"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1980"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1980/summary/

Jean Dausset

Jean Dausset

George D. Snell

George D. Snell

1982

Sune K. Bergström

Sune K. Bergström

"για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τις προσταγλανδίνες"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1982"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1982/summary/

Bengt I. Samuelsson

Bengt I. Samuelsson

John R. Vane

John R. Vane

1984

Niels K. Jerne

Niels K. Jerne

"για τη θεωρία του αναφορικά με την ειδικότητα στην εξέλιξη και τον έλεγχο του ανοσοποιητικού συστήματος"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1984/summary/

Georges J.F. Köhler

Georges J.F. Köhler

"για τις εργασίες τους στην ανακάλυψη και παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων "

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1984/summary/

César Milstein

César Milstein

1987

Susumu Tonegawa

Susumu Tonegawa

"για την ανακάλυψή του σχετικά με τα γονίδια των ανοσοσφαιρινών ώστε να παράγεται απεριόριστος αριθμός και ποικιλία αντισωμάτων "

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1987"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1987/summary/

1990

Joseph E. Murray

Joseph E. Murray

"για τις ανακαλύψεις τους στη μεταμόσχευση οργάνων και κυττάρων"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1990"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1990/summary/

E. Donnall Thomas

E. Donnall Thomas

1996

Peter C. Doherty

Peter C. Doherty

"για τις ανακαλύψεις τους αναφορικά με την ειδικότητα της κυτταροεξαρτόμενης ανοσιακής άμυνας"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1996"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1996/summary/

Rolf M. Zinkernagel

Rolf M. Zinkernagel

1997

Stanley B. Prusiner

Stanley B. Prusiner

"για την ανακάλυψη των prions - μικρές πρωτεΐνες, μικρότερες από τους ιούς- ως αιτία μόλυνσης"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1997"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1997/summary/

1999

Günter Blobel

Günter Blobel

"για την ανακάλυψη ότι οι πρωτεΐνες έχουν εγγενή σήματα που διέπουν τη μεταφορά τους και την εγκατάστασή τους  εντός του κυττάρου"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1999"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1999/summary/

2011

Bruce A. Beutler

Bruce A. Beutler

"για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την ενεργοποίηση της έμφυτης ανοσίας"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2011/summary/

Jules A. Hoffmann

Jules A. Hoffmann

Ralph M. Steinman

Ralph M. Steinman

"για την ανακάλυψη των δενδριτικών κυττάρων και τον ρόλο τους στην ειδική ανοσία"

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011"
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2011/summary/

2012

Sir John B. Gurdon

Sir John B. Gurdon

 

"για την ανακάλυψη ότι τα ώριμα κύτταρα μπορεί να επαναπρογραμματιστούν, ώστε να γίνουν πολυδύναμα."

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2012"https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2012/summary/

Shinya Yamanaka

Shinya Yamanaka

2016

Yoshinori Ohsumi

“"για την ανακάλυψη του μηχανισμού της αυτοφαγίας.”

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2016"https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2016/summary/

2017

Jeffrey C. Hall

Jeffrey C. Hall

"για την ανακάλυψη των μοριακών μηχανισμών που ελέγχουν τον κιρκάδιο ρυθμό."

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017"https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2017/summary/

Michael Rosbash

Michael Rosbash

Michael W. Young

Michael W. Young

2018

James P. Allison

"για την ανακάλυψη της θεραπείας του καρκίνου μέσω αναστολής της αρνητικής ανοσορρύθμισης» ."

"The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2018"https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2018/summary/

Tasuku Honjo

1Πηγή: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-laureates-in-physiology-or-medicine
Photos: Copyright © The Nobel Foundation